เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel®ผู้ให้บริการโทเค็นที่ใช้สำหรับ RSA SecurID * สำหรับโทเค็นซอฟต์แวร์สำหรับ Microsoft Windows *

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020674

14/07/2017

เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel®ผู้ให้บริการโทเค็นที่ใช้สำหรับ RSA SecurID * ของโทเค็นซอฟต์แวร์สำหรับ Microsoft Windows * (PDF) PDF icon
รายละเอียดภาพรวมนี้ให้บริการโทเค็นสำหรับโทเค็นซอฟต์แวร์ RSA SecurID * ของ EMC ที่มีการใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® (Intel® IPT) กับโครงสร้างพื้นฐานคีย์สาธารณะ (PKI)ขนาดไฟล์: ๖๕๐ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*