แพลตฟอร์ม Intel®ในกองหลักพร้อมด้วยคู่มือการแก้ปัญหาของสแต็คซอฟต์แวร์™ของ Xeon Phi

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020657

20/12/2019

เอกสารเหล่านี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

เลือกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้: