รหัสข้อผิดพลาด 8016 ขณะเล่นเกมบนโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020262

03/10/2022

ปัญหาคืออะไร

คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาด 8016 ขณะเล่นเกมในระบบที่ใช้ โปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6 ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นใน GTA IV หรือเกม EA อื่นๆ

Error code 8016

ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้ง BIOS ล่าสุดจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) หรือผู้ผลิตการออกแบบดั้งเดิม (ODM) โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง BIOS จากผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ดของคุณ
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ของคุณ