TA-๑๐๒๙: การบำรุงรักษาหน่วยสำรองข้อมูลฟรีสามารถล้มเหลวในการทำวงจรเรียนรู้

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020165

13/07/2017

TA-๑๐๒๙: การบำรุงรักษาหน่วยสำรองข้อมูลฟรีสามารถล้มเหลวในการทำวงจรเรียนรู้ (PDF)icon
หากไม่เสร็จสิ้นวงจรการเรียนรู้, คอนโทรลเลอร์ RAID หรือโมดูเฟิร์มแวร์ RAID สามารถแสดงให้เห็นว่า RMFBU อยู่ในสถานะ 0x804 (ชาร์จ) ดูคำแนะนำทางเทคนิคสำหรับคอนโทรลเลอร์และโมดูลที่ได้รับผลกระทบสาเหตุรากและการดำเนินการแก้ไข

 

ขนาดไฟล์: ๒๖.๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*