TA-๑๐๐๐: PCIe * Width ความกว้างของการเชื่อมต่อสามารถปรับลดรุ่นเป็น x4 หรือ x2 พร้อมการ์ดเพิ่มเติมได้

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020164

20/07/2017

TA-๑๐๐๐: PCIe * width ของการเชื่อมต่อสามารถปรับลดรุ่นเป็นเป็นระยะๆเป็น x4 หรือ x2 พร้อมด้วยการ์ดเพิ่ม เติม (PDF) icon
เอกสารนี้จะอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบคำอธิบายปัญหาสาเหตุและปัญหา ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการเปิดตัว BIOS ในปัจจุบัน

 

ขนาดไฟล์: ๑๑๑ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*