TA-1000: ความกว้างลิงก์ PCIe* สามารถปรับลดรุ่นเป็น x4 หรือ x2 ด้วยการ์ดเสริม

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020164

26/04/2024

TA-1000: ความกว้างในการเชื่อมต่อ PCIe* สามารถปรับลดระดับเป็น x4 หรือ x2 เป็นการ์ดเสริม เป็นระยะๆ (PDF) icon
เอกสารนี้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BIOS รุ่นปัจจุบัน

ขนาด: 111 KB
วันที่: พฤษภาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*