TA-๙๘๔: อัปเดต AXXRPFKSSD ที่จำเป็นในการรองรับแคช SSD ขั้นสูง๒.๐คุณสมบัติ

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020160

13/07/2017

TA-๙๘๔: อัปเดต AXXRPFKSSD ที่จำเป็นในการรองรับแคช SSD ขั้นสูง๒.๐คุณสมบัติ (PDF)icon
คำแนะนำทางเทคนิคนี้อธิบายถึงการกระทำที่จำเป็นในการอัปเดต AXXRPFKSSD เพื่อรองรับคุณสมบัติของแคช SSD ๒.๐ขั้นสูง

 

ขนาดไฟล์: ๓๕.๘ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*