TA-๙๙๙: วิดีโอเพิ่มเติมจะไม่แสดงเว้นแต่ว่าจะปิดใช้งานวิดีโอบนเครื่อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020101

13/07/2017

TA-๙๙๙: วิดีโอเพิ่มเติมจะไม่แสดงเว้นแต่ว่าจะปิดใช้งานวิดีโอบนเครื่อง (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถได้รับผลกระทบคำอธิบายปัญหาสาเหตุและการแก้ปัญหา ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วย BIOS 01.02.0009 หรือใหม่กว่า

 

ขนาดไฟล์: ๑๑๐ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*