TA-๑๐๑๓: การอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ปัญหาการสำรองข้อมูลแคชพาวเวอร์ขี่จักรยาน AC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020098

29/06/2017

TA-๑๐๑๓: มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ปัญหาการสำรองข้อมูลแคชพาวเวอร์ขี่จักรยาน AC (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงสาเหตุหลักและการดำเนินการแก้ไขที่พบในระหว่างการทดสอบรอบ AC หน่วยความจำแคอาจสูญหายไปแม้ว่าจะเปิดใช้งานการป้องกันแคช ปัญหาคือหายากและสามารถแก้ไขได้ด้วยการอัปเกรด Intel® RAID Controller ของคุณ

 

ขนาดไฟล์: ๑๓๕ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*