TA-๑๐๒๐: ระบบจัดแสดงความสามารถในการปิดเครื่องด้วยไฟ LED อำพันที่มีไฟส่องสว่าง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020096

13/07/2017

TA-๑๐๒๐: ระบบจะจัดแสดงการปิดเครื่องด้วยไฟ LED อำพันที่ส่องสว่าง (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงปัญหาที่ระบบกำลังขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติและความสว่างของไฟ Led สีเหลืองอำพันบนแหล่งจ่ายไฟ/อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เอกสารจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบคำอธิบายปัญหารากสาเหตุและการดำเนินการแก้ไข

 

ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*