การใช้พลังงานของบอร์ดพัฒนา Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020085

03/10/2017

เพื่อให้ได้การใช้พลังงานของบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2เราวัดจำนวนเงินที่วาดในปัจจุบัน ข้อมูลที่รวบรวมมาจากการทดสอบเหล่านี้อธิบายถึงการใช้พลังงานที่ต่ำและสูงของบอร์ด

การทดสอบที่ดำเนินการกับบอร์ดพัฒนา Intel® Galileo Gen 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าที่แตกต่างกันสองแบบ การทดสอบครั้งแรกไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงและการทดสอบที่สองมาพร้อมกับ Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๓๕ แรงดันไฟตั้งแต่ 7 V ถึง 14 V

บอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น 2 (ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง)

การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของบอร์ดที่ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงแนบอยู่ที่ประมาณ๒.๖๕วัตต์

current vs. voltage graph
power vs. voltage graph

แรงดันไฟฟ้า (V)กระแสไฟฟ้า (A)พลังงาน (W)
70.3792.653
80.3292.632
90.2942.646
100.2642.64
110.242.64
120.2212.652
130.2052.665
140.1912.674


บอร์ดพัฒนา intel® Galileo เจนเนอเรชั่น 2 (พร้อม Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๓๕)

การบริโภคโดยเฉลี่ยของบอร์ดเมื่อ Intel® Centrino®ระบบไร้สาย-N ๑๓๕แนบอยู่กับบอร์ดประมาณ๒.๙๘วัตต์
 

current vs. voltage graph
power vs. voltage graph

แรงดันไฟฟ้า (V)กระแสไฟฟ้า (A)พลังงาน (W)
70.433.01
80.3742.992
90.3322.988
100.2982.98
110.272.97
120.2482.976
130.232.99
140.2142.996