การแก้ไขปัญหา WiFi บนบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020068

11/03/2016

ปัญหาคืออะไร

หากที่อยู่ IP ของบอร์ด Intel® Edison ของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้บนเครือข่ายหลังจากรีบูตเครื่องแล้วปัญหาก็อาจเป็นไปได้ว่าการเชื่อมต่อ Wi-fi ของคุณ


วิธีการแก้ไข

 • ที่รากให้ป้อนคำสั่ง: configure_edison--wifi

 • หากคำสั่งกำหนดค่าไม่ทำงานให้ลองเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-fi ด้วยตนเองโดยใช้คำสั่ง systemctl: systemctl จะเปิดใช้งาน wpa_supplicant

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถลองใช้คำสั่งเหล่านี้:

  ifconfig usb0 down
  ifconfig wlan0 down
  ifconfig usb0 up
  ifconfig wlan0 up