การเพิ่มอุปกรณ์ USB ลงในรายการข้อยกเว้นโดยใช้ตัวบล็อก USB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000019507

31/03/2016

การเพิ่มอุปกรณ์ USB เข้ากับรายการข้อยกเว้น

Windows * ระบุอุปกรณ์ USB ที่มี Id อุปกรณ์เพื่อเปิดใช้งานหรือบล็อกอุปกรณ์ อุปกรณ์ USB มี Id อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนใคร หากอุปกรณ์ไม่มี ID ที่ไม่ซ้ำกันของตัวเองแล้ว Windows จะกำหนดให้ใช้หนึ่งรายการบนอุปกรณ์ USB port จะถูกเสียบเข้าไป
 

เมื่อต้องการทำให้กระบวนการง่ายขึ้นให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการข้อยกเว้น
 2. เปิด Intel®ข้อได้เปรียบด้านธุรกิจขนาดเล็ก
 3. เลือกตัวบล็อก USB
 4. ในความพยายามครั้งแรกในการปลดล็อคการตั้งค่า USB หากไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบและคำตอบด้านความปลอดภัย
 5. หลังจากที่ผู้ดูแลระบบเข้าสู่แผงตัวบล็อก USB แล้วผู้ใช้จะสามารถปิดกั้นหรืออนุญาตประเภทของอุปกรณ์ USB ได้
 6. เลือกคลิกเพื่อปลดล็อคการตั้งค่า
 7. เลือก ประเภทอุปกรณ์ และคลิก ใช่ เพื่อล็อคประเภทอุปกรณ์
 8. ดำเนินการต่อด้วยประเภทอุปกรณ์ USB ของคุณเพิ่มลงในรายการข้อยกเว้น
 9. หลังจากที่มีการเพิ่มอุปกรณ์ USB ทั้งหมดลงในรายการข้อยกเว้นแล้วให้เลือก " คลิก" เพื่อล็อค การตั้งค่าเพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้
 10. หลังจากที่มีการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเสียบอุปกรณ์ USB ที่ถูกบล็อก
 

หากต้องการอนุญาตอุปกรณ์ USB ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ครั้งเดียวหรือตลอดเวลาโดยคลิกที่การแจ้งเตือนและเข้าสู่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแล
 2. ใส่อุปกรณ์ USB
 3. เลือกอุปกรณ์ในส่วนอุปกรณ์ USB ที่ตรวจพบหรือในข้อความบอลลูน
 4. ใส่รหัสผ่านและเลือก หนึ่งครั้ง เพื่อใช้อุปกรณ์ USB ที่คุณเสียบไว้เพื่อใช้งานได้ครั้งเดียว หรือเลือก ที่จะอนุญาตให้อุปกรณ์ นั้นใช้งานได้หลายครั้ง
 5. หากต้องการทำการปรับปรุงนโยบายการปิดกั้น USB หรือเพื่อล้างอุปกรณ์ที่อนุญาตก่อนหน้านี้ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปลดล็อคเพื่อทำการเปลี่ยนแป ลงลิงก์และใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแล
 6. หากผู้ใช้ต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านให้คลิกที่ลิงก์ที่ลืมรหัสผ่าน และตอบคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัย