การผสานรวมวิดีโอสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000018811

14/02/2020

ทำตามคำแนะนำเพื่อผสานรวม Intel® Server Board และโปรเซสเซอร์

หมาย เหตุการสาธิตเหล่านี้มีไว้สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMUXX หากคุณใช้งานแบบไม่ใช่โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®โปรดดูคำแนะนำด้านแชสซี


1. ติดตั้ง Intel® Server Board ลงในโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®


2. ติดตั้งโปรเซสเซอร์


3. ติดตั้งฮีทระบาย


4. ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ


5. ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์


6. เชื่อมต่อสายไฟ, ฮาร์ดไดรฟ์, แผงด้านหน้า, USB และตัวเชื่อมต่อพัดลม