ฉันจะล้างแคชและคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของฉันได้อย่างไร

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000018734

24/08/2021

 

คําแนะนําสําหรับการล้างแคชของเบราว์เซอร์และคุกกี้

คุณสามารถเปิดเมนูเพื่อล้างแคชและคุกกี้ได้โดยการกด Ctrl+Shift+Delete ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ หากขั้นตอนนี้ใช้ไม่ได้ ให้เลือกประเภทเบราว์เซอร์ของคุณด้านล่างสําหรับคําแนะนําโดยละเอียด

Internet Explorer* 8 Clearing Cache และคุกกี้

Internet Explorer* 9 Clearing Cache และคุกกี้

แคชและคุกกี้ Firefox* Clearing

แคชและคุกกี้การล้าง Google Chrome*

แคชและคุกกี้การล้าง Safari*


แคชและคุกกี้การล้างของ Internet Explorer 8

 1. เปิด Internet Explorer
 2. เมนู Open Safetyที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของเบราว์เซอร์
 3. คลิกลบประวัติการเรียกดู
 4. เลือก ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ คุกกี้
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูก ตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

การล้างแคชและคุกกี้ของ Internet Explorer 9

 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองที่มุมบนขวาเพื่อเปิดเมนูเครื่องมือ
 3. เลือกความปลอดภัย>ลบประวัติการท่องเว็บ
 4. เลือก ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว และ คุกกี้
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูก ตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

แคชและคุกกี้ Mozilla Firefox Clearing

 1. เปิด Mozilla Firefox
 2. เปิด เมนู ทางมุมบนขวา
 3. เลือกตัวเลือก>ความเป็นส่วนตัวและคลิกล้างประวัติล่าสุด
 4. เลือก ทุก ตามช่วงเวลา แล้วคลิก ราย ละเอียด เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ
  หมาย เหตุตรวจให้แน่ใจว่าคุณเลือกคุกกี้และแคช กล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูกตามความชอบของคุณ
 5. คลิกปุ่มล้างทันที เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

แคชและคุกกี้ Google Chrome Clearing

 1. เปิด Google Chrome
 2. เปิด เมนู ทางมุมบนขวา
 3. เลือกเครื่องมือเพิ่มเติม>ความเป็นส่วนตัวและคลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. ตรวจให้แน่ใจว่าคุณเลือกคุกกี้และแคช
  หมาย เหตุกล่องอื่นๆ ทั้งหมดอาจไม่ได้ทําเครื่องหมายถูกตามความชอบของคุณ
 5. คลิก ล้างข้อมูลการท่องเว็บ เพื่อลบแคชและคุกกี้ของคุณ

แคชเคลียร์ Apple Safari และคุกกี้

 1. เปิด Apple Safari
 2. เปิดเมนูที่มุมขวาบนแล้วเลือกลักษณะ
 3. เลือกขั้นสูง
 4. เลือกกล่อง แสดงเมนู พัฒนา ในแถบเมนู
 5. ในตอนนี้ คุณมีเมนู พัฒนา ที่พร้อมใช้งาน
 6. เลือก แคชว่างเปล่า จากเมนู พัฒนา