คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามความต้องการของระบบสำหรับ Intel® WiDi

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000018252

02/10/2017

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 

เราขออภัยแต่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตามความต้องการของระบบสำหรับ Intel® WiDi ดูความต้องการของระบบสำหรับ Intel® WiDi รายละเอียด