TA-๑๑๐๑: ปัญหาการประทับเวลา RTC ที่พบใน BIOS R 01.01.0013

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000017450

12/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๑๐๑ (PDF)icon
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบใดๆตามที่ระบุข้างต้นอาจได้รับข้อความ "การประทับเวลาไม่ถูกต้อง" ระหว่างการโพสต์เมื่อแบตเตอรี่ CMOS RTC ถูกถอนหรือถอดสายออก ขณะที่ระบบอาจเกิดความไม่ปกติ ตัวอย่างเช่นระหว่างโพสต์การประทับเวลาแสดงปีของ๒๐๑๓ในตอนแรกและจากนั้นก็กลายเป็น๒๐๑๙และเมื่อครั้งสุดท้ายที่จะไป๒๐๐๕

 

ขนาดไฟล์:๘๘ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*