ค้นหาหรือขอประเภทการส่งออกสำหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017402

23/11/2020

คุณสามารถค้นหาข้อมูลการจัดประเภทการส่งออกได้เช่น

  • หมายเลขการจัดประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN),
  • ระบบติดตามอัตโนมัติสำหรับการจัดประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ (CCATS) และ
  • ตารางอัตราภาษีที่สมดุลย์ (HTS)

บน:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการส่งออกของ Intel
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ECCN