ข้อมูลโปรเซสเซอร์สำหรับ Intel®คำนวณแท่ง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017244

19/12/2017

ข้อมูลโปรเซสเซอร์จะแสดงรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะสำหรับโปรเซสเซอร์ที่ถูกบัดกรีลงบน Intel® device ที่ใช้ในการคำนวณ
 

รุ่นติดโปรเซสเซอร์ Intel ข้อมูลโปรเซสเซอร์
STK2m3W64CC
STK2m364CC
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3 6Y30
STK2mv64CCโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y57
STK1AW32SC
STK1A32SC
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5 Z8300
STCK1A32WFC
STCK1A8LFC
Intel Atom โปรเซสเซอร์® Z3735F