ข้อมูลโปรเซสเซอร์สําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017244

15/05/2023

ข้อมูลโปรเซสเซอร์แสดงรายการข้อมูลจําเพาะและตารางข้อมูลสําหรับโปรเซสเซอร์ที่บัดกรีบน Intel® Compute Stick

รุ่น Intel Compute Stick ข้อมูลโปรเซสเซอร์
STK2m3W64CC
STK2m364CC
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-6Y30
STK2mv64CC โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y57
STK1AW32SC
STK1A32SC
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8300
STCK1A32WFC
STCK1A8LFC
Intel Atom® โปรเซสเซอร์ Z3735F