TA-1092: AXX750DCCRPS สามารถปิดตัวหรือเสียหายได้

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000016244

12/07/2017

TA-1092: AXX750DCCRPS สามารถปิดตัว (PDF) ไอคอน PDF
พาวเวอร์ซัพพลายบางส่วนจู่ๆ อาจปิดตัวเมื่อทำงานที่โหลดแบบไดนามิก และอาจเสียหายได้หากทำงานอย่างหนัก เอกสารนี้อธิบายถึงต้นเหตุและวิธีการแก้ไข

 

ขนาด: 224 MB
วันที่: กันยายน 2015

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*