ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000016241

18/08/2020

Intel ประกาศเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ตระกูลบอร์ดเดสก์ทอป Intel® ในเดือนมกราคม 2013 เพื่อมุ่งไปที่นวัตกรรมฟอร์มแฟคเตอร์ที่เหนือกว่ามาเธอร์บอร์ด เช่น ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC บอร์ดเดสก์ทอป Intel ทั้งหมดจะหยุดการจัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2015 

หมายเหตุ

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ระบบบริการตัวเองอีกต่อไป

ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่สำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel ประกอบด้วย:

เนื้อหาเว็บไซต์ด้านการสนับสนุน คลิกชื่อผลิตภัณฑ์ด้านล่างเพื่อดูเนื้อหาด้านการบริการตนเองที่มีอยู่
การสนับสนุนจากชุมชน ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นได้ใน Intel Support Community
บริการการรับประกัน

โดยทั่วไป บริการการรับประกันสำหรับ Intel® Desktop Board ทุกรุ่นสิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 โดยประมาณ 

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า Intel Desktop Board ของคุณอยู่ภายใต้การรับประกันหรือไม่ที่ ศูนย์การรับประกัน Intel® 

 

ผลิตภัณฑ์ การบริการตนเองเริ่มต้น ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DN2800MT 2 กรกฎาคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ87PG 2 กรกฎาคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2500CC 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DB85FL 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH87MC 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH87RL 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ77CP 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ77KB 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ77MK 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ87KLT-75K 1 มกราคม 2016 ดูประกาศ
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2500HN 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2550MUD2 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D425KT  27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D525MW  27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DB75EN 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61AG 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61AGL 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61BE 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61BF 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61CR 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61WW 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH77DF 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH77EB 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH77KC 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ67EP 27 มิถุนายน 2015 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2700DC 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2700MUD 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61DL 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61HO 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ67OW 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ67SW 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX79SI 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX79SR 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX79TO 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ75ML-45K 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ77BH-55K 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ77GA-70K 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ77GAL-70K 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ77RE-75K 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ77SL-50K 27 ธันวาคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D2550DC2 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH67BL 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH67CF 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH67CL 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH67GD 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ68BC 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ68DB 28 มิถุนายน 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61SA 1 มกราคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH61ZE 1 มกราคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP67BA 1 มกราคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP67BG 1 มกราคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP67DE 1 มกราคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DZ68ZV 1 มกราคม 2014 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D410PT 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D510MO 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GSEJT 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DB65AL 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41AN 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41WV 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH55HC 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH55PJ 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH55TC 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH57DD 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH57JG 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DH67VR 29 มิถุนายน 2013  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ57TM 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ57TML 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX58OG 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX58SO 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX58SO2 29 มิถุนายน 2013 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DB43LD 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41CN 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41KR 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41TX 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG43GT 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP43BF 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP43BFL 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP55KG 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP55WB 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP55WG 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ45CB 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ45EK 29 ธันวาคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41MJ 30 มิถุนายน 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41RQ 30 มิถุนายน 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41TY 30 มิถุนายน 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG43RK 30 มิถุนายน 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP55SB 30 มิถุนายน 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG41BI 3 มกราคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG43NB 3 มกราคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG45FC 3 มกราคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG45ID 3 มกราคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP43TF 3 มกราคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ43AP 3 มกราคม 2012 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCLF 4 กรกฎาคม 2011 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCLF2 4 กรกฎาคม 2011 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP45SG 4 กรกฎาคม 2011 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D5400XS 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG31GL 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG31PR 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG33BU 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG33FB 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG35EC 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP35DP 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ35JO 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ35MP 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX48BT2 25 ธันวาคม 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCNL 26 มิถุนายน 2010 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCPE 26 มิถุนายน 2010  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG33TL 26 มิถุนายน 2010  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D201GLY2 27 ธันวาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D975XBX2 27 ธันวาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DP965LT 27 ธันวาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ965CO 27 ธันวาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ965GF 27 ธันวาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DX38BT 27 ธันวาคม 2009  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D201GLY 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PDK 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PLNM 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PLRN 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D946GZAB 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D946GZIS 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965OT 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965RY 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965SS 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965WH 7 กรกฎาคม 2009 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D101GGC 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D102GGC2 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCCR 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCL 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCZ 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GNT 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GTP 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D946GZTS 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965MS 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ963FX 28 ธันวาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GSA 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XHY 1 กรกฎาคม 2008  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GBO 1 กรกฎาคม 2008  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GPM 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GRW 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PSN 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PVS 1 กรกฎาคม 2008  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PWM 1 กรกฎาคม 2008  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D975XBX 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965MQ 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965PZ 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® DQ965WC 1 กรกฎาคม 2008 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GVHZ 29 ธันวาคม 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GAG 29 ธันวาคม 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GAV 29 ธันวาคม 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GEV 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GUX 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PDT 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PGN 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PAW 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D955XBK 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D955XCS 29 ธันวาคม 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D845GVFN  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D845GVSR  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D845PEMY  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GBF  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GLC  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865PCD 30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865PCK  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865PERL 30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GMH  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GVWB  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PBL  30 มิถุนายน 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PCM  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PCY  30 มิถุนายน 2007  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XEBC2  30 มิถุนายน 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XECV2 30 มิถุนายน 2007 ดูประกาศ 
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D910GLDW 30 ธันวาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GLVG 30 ธันวาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PLWD 30 ธันวาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป D915PSY 30 ธันวาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D848PMB 19 พฤษภาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GRH 19 พฤษภาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D875PBZ 19 พฤษภาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XBC 19 พฤษภาคม 2006  
บอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XCV 19 พฤษภาคม 2006