ที่อยู่ IP แบบคงที่พร้อมด้วยการใช้ Arduino * Sketch

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000016240

11/02/2020

ดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อหาวิธีกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ให้กับบอร์ดพัฒนา Intel® Edison ของคุณด้วยการใช้ Arduino * Sketch

หมาย เหตุขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นระหว่างบอร์ดการพัฒนา Intel Edison และเครือข่ายไร้สาย


/* ภาพสเก็ตช์เริ่มต้นที่นี่ */

การตั้งค่าเป็นโมฆะ () {
ระบบ ("ifconfig wlan0 < ip คง > netmask 255.255.255.0 up");
}

วนรอบเป็นโมฆะ () {

}

/* รูปร่าง Arduino สิ้นสุดที่นี่ */

หลังจากประกาศที่อยู่ IP แบบคงที่ในรูปร่างแล้วให้อัปโหลดภาพสเก็ตช์ไปยังบอร์ดพัฒนา Intel ที่ใช้ Arduino * IDE