บันทึกประจำรุ่นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Oem) ของ Intel®ข้อได้เปรียบด้านธุรกิจขนาดเล็ก

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000016231

02/10/2017

บันทึกประจำรุ่นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Oem) (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติของข้อได้เปรียบของธุรกิจขนาดเล็กของ Intel®
 

ชื่อไฟล์: IntelSBAReleaseNotes. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๖๘ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*