ความต้องการของระบบสำหรับ Intel® Remote Keyboard

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000016217

16/04/2018

ข้อกำหนดของแอพพลิเคชั่นโฮสต์
  • Intel® NUC พร้อม Windows * ๘.๑, ๓๒-บิตหรือ๖๔บิต, หรือ Intel® Compute Stick กับ Windows ๘.๑, ๓๒-บิต
  • Microsoft .NET Framework ๓.๕ *

ข้อกำหนดของแอพมือถือ
  • สำหรับ Android *: เวอร์ชั่น 4 x และใหม่กว่า
  • สำหรับ iOS *: เวอร์ชั่น7และใหม่กว่า