การแก้ไขปัญหา USB บน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000016210

20/02/2024

หน้านี้ให้แหล่งข้อมูลสําหรับการแก้ไขปัญหา USB ที่เกี่ยวข้องกับ Intel® NUC ของคุณ

คุณกําลังดูอะไรอยู่เหรอครับ? วิธีแก้ไข
อุปกรณ์ USB ของคุณไม่ได้ทําการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์เมื่อเสียบเข้ากับพอร์ต USB ด้านหน้าบน Intel® NUC ของคุณ อุปกรณ์ USB ไม่ได้รับการยอมรับเมื่อเสียบเข้ากับพอร์ต USB ด้านหน้าบน Intel® NUC
คุณไม่สามารถปลุก Intel® NUC ของคุณได้โดยใช้อุปกรณ์ USB อุปกรณ์ USB ไม่ปลุก Intel® NUC
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลหัวต่อ USB ออนบอร์ด
สายเคเบิลสําหรับหัวต่อ USB ออนบอร์ด
ความแตกต่างระหว่าง USB 3.0 และ USB 2.0