รับเครื่องช่วยบริการธุรกิจขนาดเล็ก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000016209

19/04/2018

เครื่องช่วยบริการธุรกิจขนาดเล็ก Intel®จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณทั่วทั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ SBA ทั้งหมดของคุณ แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเช่นแชทแชร์ไฟล์และแบ่งปันหน้าจอได้

แพลตฟอร์มที่รองรับค้นหาแอพพลิเคชั่น
เคค้นหา Intel SBA หรือ เพื่อนร่วมธุรกิจขนาดเล็ก ใน Google Play สโตร์หรือไปที่เครื่องช่วยบริการธุรกิจขนาดเล็ก Intel®
Osค้นหา Intel SBA หรือ เพื่อนร่วมธุรกิจขนาดเล็ก ใน App Store หรือ iTunes