รับเครื่องช่วยบริการธุรกิจขนาดเล็ก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000016209

19/04/2018

เครื่องช่วยบริการธุรกิจขนาดเล็ก Intel®ให้คุณเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณในทุกอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ SBA ของคุณ แอปพลิเคชันช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติการทํางานร่วมกัน เช่น แชท แชร์ไฟล์ และแชร์หน้าจอ

แพลตฟอร์มที่รองรับ ค้นหาแอปพลิเคชัน
Android* ค้นหา คู่หู Intel SBA หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก ใน Google Play Store หรือไปที่ เครื่องช่วยบริการธุรกิจขนาดเล็ก Intel®
Ios* ค้นหา Intel SBA หรือ คู่หูธุรกิจขนาดเล็ก บน App Store หรือ iTunes