วิธีการเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Intel และจะไปที่ไหนเมื่อจําเป็นต้องมีความช่วยเหลือ

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015140

28/01/2023

บริษัทที่สนใจทําธุรกิจกับ Intel ถูกขอให้ลงทะเบียนที่ Intel Prospective Supplier Portal และกรอกใบสมัครผู้จัดหาที่คาดหวัง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ปลอดภัยที่ ConnXus* ยังคงไว้พร้อมกับข้อมูลที่อัปเดตเป็นประจําเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ

สําหรับคําถามหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนธุรกิจสําหรับซัพพลายเออร์ Intel ของเรา

ซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้วใช่หรือไม่ เรียกดูหัวข้อในเว็บไซต์ Supplier Self Help ของเรา