เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์กับผลิตภัณฑ์กล้องพีซีของฉัน Intel® ได้

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015132

02/06/2021

Intel เลิกผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ในเดือนมีนาคม 2002

ณ เดือนธันวาคม 2009 กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เลิกผลิตไปแล้วเช่นกัน:
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ข้อมูล
โปรแกรม ควบคุม
การอัปเดตซอฟต์แวร์

เนื่องจากการสนับสนุนทางเทคนิคเชิงโต้ตอบของกล้อง My Intel® PC ได้เลิกใช้งานแล้ว คุณอาจต้องการลองใช้ฟอรัม ชุมชน Intel ของเราเพื่อรับการแนะนาจากสมาชิกในชุมชนเพื่อน