Intel® Teach Program คืออะไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015108

19/06/2017

Intel® Teach Program คือการสร้างความเป็นนักลงหน้าทั่วโลกเพื่อช่วยให้ครูผสานรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับหลักสูตรใน classroom ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน โปรแกรมจะโปรโมทการเรียนรู้ตามโครงการและศูนย์ข้อมูลนักเรียน