ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Intel World ล่วงหน้าได้ที่ไหน

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015104

30/06/2017

โปรแกรม Intel World ล่วงหน้าทำให้เทคโนโลยีศตวรรษที่21มีราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้คนทั่วโลก โปรแกรมของเราปรับปรุงการเข้าถึง:

  • เทคโนโลยีที่สามารถ
  • การเชื่อมต่อความเร็วสูง
  • การสอนและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • เนื้อหาท้องถิ่น

Intel ร่วมมือกับผู้นำในท้องถิ่นและทั่วโลกในแนวทางที่ครอบคลุมและในระยะยาว แนวทางของเราจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติมที่Intel Education