วิธีการขอแบบฟอร์ม 1099-MISC จาก Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015091

14/08/2023

ในการ ขอ แบบฟอร์ม 1099-MISC:

  1. ไปที่ Intel® Global Accounts Payable
  2. เลื่อน ลงไปยัง แบบฟอร์มภาษีอื่นๆ

สําหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-MISC รายรับเบ็ดเตล็ด โปรดไปที่เว็บไซต์ทางการของ Internal Revenue Service (IRS)