วิธีการขอแบบฟอร์ม 1099-MISC จาก Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015091

25/01/2022

วิธี รับ แบบฟอร์ม 1099-MISC:

  1. ไปที่ Intel® บัญชีเจ้าหนี้ทั่วโลก
  2. เลื่อนลงไปที่แบบฟอร์มภาษีอื่นๆ

สําหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อ:

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-MISC ที่ละเอียด โปรดไปที่เว็บไซต์ทางการของบริการรายได้ภายใน (IRS)