วิธีรับข้อมูลผู้ถือหุ้น Intel ของฉันแบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015063

21/01/2022

โดยการลงทะเบียนกับตัวแทนการถ่ายโอนของ Intel, Computershare, ผู้ถือหุ้นปัจจุบันสามารถเข้าถึงกลุ่มบัญชีIntel Corporationทั้งหมด รวมถึง:

  • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินหรือบริการผู้ถือหุ้น
  • โอนสต็อค
  • อัปเดตที่อยู่ของคุณ

บริการรับส่งข้อมูลสําหรับคอมพิวเตอร์ร่วมกัน LLC
505005กล่อง P.O.
Louisville, KY 40233
T: 312-360-5123
ฉ: 312-601-4332
web.queries@computershare.com
www.computershare.com

เข้าไปที่ Intel® Relations เพื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel:

NASDAQ: INTC