ฉันจะขอสําเนาแบบฟอร์ม W-2 ได้อย่างไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015057

21/12/2020

Hard copy W-2s จะถูกจัดส่งภายในวันที่ 31 มกราคมไปยังที่อยู่ของคุณตามที่ระบุไว้ในระบบบันทึกของ Intel หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ โปรดโทรไปที่ Intel HR Help Center ที่ (800) 238-0486  หากต้องการขอสําเนา W-2 ของคุณ โปรด us.payroll.request@intel.com อีเมล

 

ตัวแทนโทรศัพท์ของศูนย์ช่วยเหลือ HR ของ Intel พร้อมให้บริการคุณในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตามเวลา PST