วิธีส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ให้กับ Intel เพื่อพิจารณา

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015046

07/04/2022

Intel มีโครงการวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมและเราตื่นเต้นกับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ

อย่างไรก็ตาม นโยบายของเราคือไม่ยอมรับเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต นโยบายนี้ป้องกันการสับสนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ของทรัพย์สินในแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามขององค์กร: ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์ของ Intel ในการมองอนาคตของเทคโนโลยี