Intel ได้พัฒนาระบบใหม่เพื่อการฮอกกิ้งแบบสตีเฟน

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015001

25/01/2022

ทีมนักวิจัยหลายสาขาวิชาจาก Intel Labs รวมถึง Intel® Perceptual Computing Initiative ทํางานในระบบการสื่อสารสําหรับศาสตราจารย์ Hawking ทีมพัฒนาที่ Intel ได้นําโครงการนี้ไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 2014 นี้ที่ระบบที่สร้างใหม่ของ Intel มอบความสามารถของศาสตราจารย์ Stephen Hawking เพื่อสื่อสารกับโลกได้ดียิ่งขึ้น

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT) ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรีที่ช่วยให้ผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างรุนแรงสามารถสื่อสารได้