เชื่อมต่อ Windows® 10 * ด้วย Intel® WiDi

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000014926

05/01/2018

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi


การเชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สายกับ Windows® 10 *

 1. เปิดแอพพลิเคชั่น Intel® WiDi
 2. เลือก เชื่อม ต่อ


  Select Connect

  ซึ่งจะเป็นการเปิดแถบ Connect และแสดงรายการตัวรับสัญญาณจอแสดงผลแบบไร้สายที่มีอยู่

 3. เลือกจอแสดงผลแบบไร้สายของคุณ


  select wireless display
   
 4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับจอแสดงผลเป็นครั้งแรกคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัส PIN PIN จะแสดงบนจอแสดงผลแบบไร้สาย


  enter PIN
   
 5. คลิก "ทำ ซ้ำ " หรือ " ขยาย " ในแอพพลิเคชั่น Intel widi


  click Duplicate or Extend
ขณะนี้คุณควรเชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สายแล้ว