Windows 7 * การติดตั้งและใช้งานวิดีโอสำหรับ Intel® WiDi

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000014925

11/04/2019

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 

การเดินวิดีโอ4นาทีนี้ผ่านการตั้งค่าและการใช้งานครั้งแรกของ Intel® WiDi เมื่อใช้ Windows 7 * คำแนะนำประกอบด้วยการเชื่อมต่อของอะแดปเตอร์ทีวีและการจับคู่ระบบที่มีอะแดปเตอร์