ระดับการผลิตและการประกอบ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000014100

07/02/2024

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC มีหลายระดับการผลิต ตั้งแต่ L2 ถึง L10 และระหว่างนั้น หมายถึงอะไร

ด้านล่างคือตัวอย่างของระดับระบบต่างๆ และสิ่งที่ประกอบด้วยแต่ละระดับ

Intel® NUC

Intel NUCs