รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับโมดูล 12G Intel® Integrated RAID

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008674

22/04/2024

โมดูล 12G Intel® Integrated RAID ใช้เฉพาะในบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® เท่านั้น และไม่มีรายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบโดยเฉพาะ (THOL) แต่ THOL หนึ่งตัวได้รับการเผยแพร่สําหรับระบบแทน

ดูที่ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® THOLs สําหรับระบบปฏิบัติการ 12G Intel® RAID Module, ดิสก์ไดรฟ์ และความเข้ากันได้ของ SSD