รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Integrated RAID Modules 12G

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008674

08/08/2017

Intel® Integrated RAID Modules 12G จะใช้เฉพาะในบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และไม่มีฮาร์ดแวร์และรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบเฉพาะ (THOL) แทนที่จะมีการเผยแพร่ THOL หนึ่งสำหรับระบบ

โปรดดูที่ Intel® Server Board Thols สำหรับระบบปฏิบัติการ Intel® RAID Module 12g, ดิสก์ไดรฟ์และความเข้ากันได้ของ SSD