ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Storage System SSR212PP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008664

10/02/2020

ระบบจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212PP อิงจากข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี EMC AX150 * ให้ภาพรวมผลิตภัณฑ์โดยสังเขปและแสดงผลประโยชน์ของระบบคุณสมบัติหลักและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: SSR212PP_Prod_Brief. pdf
ขนาด: ๒๗๙,๔๕๔ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หมาย เหตุHdd 250 GB ที่ระบุไว้ในข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์ถูกระบุว่า SATA II (๓.๐ Gb/s) นี่ไม่ถูกต้อง 250GB Hdd คือไดรฟ์ SATA (1.5 Gb/s)