TA-799: การรบกวน Drive Bay ด้วยชุด AXXXFLOPHDDTRAY

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008660

16/07/2017

สลักหยุดถาดไดรฟ์ใน drive bay ของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1450 ป้องกันการใส่ชุดแปลงฮาร์ดไดรฟ์เป็นฟล็อปปี้ Intel® AXXFLOPHDDTRAY

สลักหยุดถาดไดรฟ์นี้ถูกติดตั้งในแชสชีเซิร์ฟเวอร์ Intel SR1450 เพื่อป้องกันการติดตั้งถาดไดรฟ์ที่เก่ากว่า ถาดไดรฟ์รุ่นเก่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel SR1450

คำแนะนำทางเทคนิค 799 ไอคอน PDF
ชื่อไฟล์: TA_799-1.PDF
ขนาด: 154,563 bytes
วันที่: สิงหาคม 2002

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF