ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SR4850HW4 Intel® Server Platform และ SR6850HW4

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008658

16/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิต Intel® Server Platform ของ SR4850HW4 และ SR6850HW4 การแทนที่แนะนำคือ ระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL® S7000FC4UR โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมา

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: SR4850HW4_SR6850HW4_PDA. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๗.๐๓ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*