รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับระบบ SSR212MA Storage ของ® Intel

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008657

16/07/2017

คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่า SSR212MA ระบบการจัดเก็บข้อมูล Intel®

รายการอะไหล่/ชิ้นส่วน &Amp; คู่มือการกำหนดค่าicon
ชื่อไฟล์: SSR212MA_Config_Guide_17. pdf
ขนาด: ๑๓๖,๒๒๗ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*