คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board S2400LP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ H2000LP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008655

16/07/2017

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วicon
คู่มือนี้มีข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการสร้างตระกูล Intel® Server Board S2400LP ที่มีโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อไฟล์: G55167-003_H2000LP_QIG. pdf
ขนาด: ๑๕.๒๖ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*