IDOC การประกาศสำหรับความสอดคล้องกับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5295-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008653

16/07/2017

คำประกาศเรื่องความสอดคล้องสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5295-E

ประเภทอุปกรณ์: เซิร์ฟเวอร์, รุ่น SC5295
อุปกรณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นได้รับการประกาศให้สอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ ความสอดคล้องจะมีผลเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ถูกใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับคำแนะนำของผู้ผลิตและเอกสารอ้างอิง

คำประกาศเรื่องความสอดคล้องicon
ชื่อไฟล์: PP3-IDOC-05
ขนาด: ๖๕,๕๓๖ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*