ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR316MJ2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008649

16/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ Intel® Storage System SSR316MJ2 รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

ผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: SSR316MJ_PDA. pdf
ขนาด: ๔๗,๕๘๗ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*