คู่มือเริ่มใช้งานแบบย่อสำหรับโมดูล RAID® Intel ในตัว RMT3CB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008647

16/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการติดตั้ง Intel® RAID RMT3CB080 Module รวมถึงการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID

ขนาดไฟล์: ๔,๓๐๙ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*