คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008647

29/01/2024

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
เอกสารนี้แสดงคําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการติดตั้ง Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 และการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างโวลุ่ม RAID

ขนาด: 4,309 KB
วันที่: มีนาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*