คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Compute Module MFS5520VI

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008646

16/07/2017

เอกสารนี้จะให้ภาพรวมของการชุมนุมของส่วนประกอบ

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว-ด้านหน้า [PDF] icon
ขนาดไฟล์: ๔,๓๗๔ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-Back [PDF] icon
ขนาดไฟล์: ๑,๖๙๗ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐