การประทับเวลาล็อกเหตุการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่คาดคิดสำหรับระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008645

11/01/2017

หากโมดูลการจัดการแชสซี (CMM) ถูกแทนที่หรือถูกลบออกและใส่ใหม่อีกครั้งบันทึกเหตุการณ์จะแสดงเส้นทางไปข้างหน้าหรือย้อนกลับในช่องวันที่