คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008640

16/07/2017

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วicon
คู่มือนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการผสานรวม Intel® Server Board ตระกูลเข้ากับแชสซีที่เป็นบุคคลที่สาม

ชื่อไฟล์: D69382-เค้าโครง-001_S3000PT_QSG_front. pdf
ขนาด: ๖.๕ MB
วันที่: กันยายน๒๐๐๖
การปรับปรุง: D69382-001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*