TA-๗๕๑: การติดตั้งขั้วต่อพัดลมโปรเซสเซอร์4พินพร้อมส่วนหัวของบอร์ดพัดลม3พินเพื่อการผสานรวม Intel® Server Board SE7520BD2 เข้ากับ SC5300 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008638

28/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA-751-01 (PDF)PDF icon
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๖๔บิตที่มีบัสระบบ800MHz และแคช L2, 2 MB มีการจัดส่งที่มีพัดลมฮีทซิงค์ใหม่ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบ4พิน พัดลมฮีทซิงค์ของโปรเซสเซอร์จะรวมอยู่ใน Sku ของโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องที่ใช้งานอยู่เท่านั้น โปรเซสเซอร์ Sku แบบบรรจุกล่องแบบ Passive จะยังคงจัดส่งที่ฮีทซิงค์ที่ไม่มีพัดลม

เมื่อทำการผสานรวม Intel® Server Board SE7520BD2 เข้ากับ SC5300 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®รุ่น passive (ไม่มีพัดลม) ของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon ต้องใช้ สำหรับกรณีที่ Intel® Server Board ถูกรวมเข้ากับแชสซีของบุคคลที่สามอาจจำเป็นต้องใช้โซลูชันฮีทซิงค์ที่ใช้งานได้เพื่อตอบสนองความต้องการของโปรเซสเซอร์ระบายความร้อน


ชื่อไฟล์: ta_7511. pdf
ขนาดไฟล์:๖๐ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*